از فرمایشات مقام معظم رهبری:

امیدوار هستم که مردم ما توجه کنند به این موضوع که مراجعه به متخصص روان شناس و مشاور در امر مسائل روانی به خصوص برای محیط خانواده یک ضرورت است.

معرفی انجمن

#انجمن علمی آموزشی مشاوران مدارس خراسان رضوی
انجمن علمی و آموزشی مشاوران استان خراسان رضوی، به منظور توسعه و نهادینه سازی مشارکت فرهنگیان با رشته تخصصی مشاوره در تولید و انتشار علم و فناوری، ایجاد زمینه همکاری و همیاری بیشتر آنان در ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، بهبود شیوه های یاد دهی – یادگیری و ارتقاء صلاحیت های علمی و حرفه ای مشاوران تشکیل می شود. انجمن، مؤسسه ای غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی – آموزشی ، علمی – پژوهشی و فرهنگی جهت ارتقاء سلامت عمومی جامعه فعالیت می کند و از تاریخ ثبت ، دارای شخصیت حقوقی است.

اعضای انجمن می توانند با دریافت معرفی نامه از 50 درصد تخفیف ثبت نام کنند

اعضای انجمن می توانند در با دریافت معرفی نامه در این کارگاه ها با 50 درصد تخفیف ثبت نام کنند

اعضای انجمن می توانند با پنجاه درصد تخفیف در این کارگاه ثبت نام کنند

اعضای پیوسته انجمن:

کلیه افرادی که به عنوان مشاور در پست مشاوره ابلاغ رسمی مشاور داشته و حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط نیز هستند. و همچنین کلیه دارندگان مدرک نیمه مرتبط در صورت داشتن سه سال سابقه رسمی مشاوره در مدارس یا کلینیک های مشاوره آموزش و پرورش می توانند به عنوان عضو پیوسته عضو انجمن شوند.

اعضای وابسته:

کلیه افراد علاقه مند به عضویت در انجمن که دارای رشته های مرتبط هستند ولی شاغل در پست مشاوره نمی باشند. و همچنین کلیه افراد غیر فرهنگی با رشته های مرتبط که علاقه مند به عضویت در انجمن علمی مشاوره می باشند. می توانند به عنوان عضو وابسته عضو انجمن شوند.

حق عضویت سالانه اعضا پیوسته ، وابسته و دانشجوئی به شرح ذیل است:

• اعضای پیوسته: 30000تومان

• اعضای وابسته: 50000تومان

• عضویت دانشجویی: 20000تومان

تعریف رشته های مرتبط:

رشته مشاوره با گرایش مشاوره خانواده, مشاوره مدرسه, مشاوره شغلی و مشاوره توانبخشی و همچنین رشته روانشناسی با گرایش های بالینی, عمومی, سلامت, روانسنجی, استثنایی و تربیتی

تعریف رشته های نیمه مرتبط:

رشته های روانشناسی با گرایش های صنعتی, سازمانی و ورزشی همچنین علوم تربیتی با گرایش های برنامه ریزی آموزشی و کودکان استثنایی رشته های نیمه مرتبط بوده و کلیه رشته های دیگر غیر مرتبط محسوب می شوند.

از اعضای محترم انجمن در خواست می شود حق عضویت سالانه خود را به حساب انجمن با شماره

0213550030005

شماره شبا

IR360190000000213550030005

شماره کارت

6037691980018709

به نام بهزادی مقدم و یاری واریز نمایند و شماره پیگیری آن را به همراه نام و نام خانوادگی خود به شماره   10005135028577 پیامک نمایند تا در اسرع وقت رسید واریز وجه به همراه کارت عضویت انجمن برای ایشان صادر گردد.