تعرفه خدمات مشاوره در سال 98

ه گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور؛ دویست و ششمین جلسه شورای مرکزی در تاریخ 1398/01/19 برگزار گردید که پس از بررسی تعرفه‌های سال1397 به کلیه تعرفه ها درمجموع 20 درصد در سال 1398 اضافه گردید.


روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا